Vedieme jednoduché aj podvojné účtovníctvo v zmysle platnej legislatívy tak, aby klienti mali  k dispozícii aktuálne a presné údaje. Služby poskytujeme živnostníkom, malým aj veľkým spoločnostiam. Zastupujeme klientov formou  elektronickej komunikácie s daňovými, sociálnymi a zdravotnými poisťovňami a pri daňových kontrolách.

V určitých prípadoch okrem vedenia účtovníctva legislatíva vyžaduje aj dokumentáciu k transférovému  oceňovaniu. Klientom priebežne pripravujeme podklady tak, aby pri daňovej kontrole dokázali obhájiť svoje transakcie.

 

Podvojné účtovníctvo

 • Hlavná kniha
 • Účtovný denník a evidencia pohybov na účtoch
 • Kniha vyšlých a došlých faktúr
 • Evidencia banky
 • Evidencia pokladne
 • Evidencia interných dokladov
 • Evidencia ostatných záväzkov
 • Evidencia majetku
 • Skladové hospodárstvo
 • Účtovná závierka
 • Evidencia a daňové priznanie k DPH
 • Kontrolný výkaz a súhrnný výkaz k DPH
 • Daňové priznanie k dani z príjmu fyzickej osoby
 • Daňové priznanie k dani z prájmu právnickej osoby
 • Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel
 • Daňové priznanie k dani z nehnuteľností
 • Elektronická aj fyzická archivácia dokumentov
 • Zastupovanie pri daňovej kontrole

Jednoduché účtovníctvo

 • Peňažný denník
 • Evidencia odberateľských a dodávateľských faktúr
 • Pokladničná kniha
 • Interné doklady
 • Skladové hospodárstvo a evidencia majetku
 • Evidencia a daňové priznanie k DPH
 • Kontrolný výkaz a súhrnný výkaz k DPH
 • Daňové priznanie k dani z príjmu fyzickej osoby
 • Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel
 • Daňové priznanie k dani z nehnuteľností
 • Elektronická aj fyzická archivácia dokumentov
 • Zastupovanie pri daňovej kontrole

 

Nechajte si vypracovať nezáväznú cenovú ponuku. Pošlite nám mail so svojimi kontaktnými údajmi na adresu accuratio@accuratio.sk a obratom Vám pošleme cenovú ponuku na mieru.