Naše služby

Účtovníctvo

Vedieme jednoduché aj podvojné účtovníctvo v zmysle platnej legislatívy tak, aby klienti mali k dispozícii aktuálne a presné údaje

Dane a právne služby

Naša spoločnosť spracováva klientom dane a všetky príslušné daňové priznania v zmysle aktuálne platnej legislatívy

Mzdy a Personalistika

Mzdy a personálnu agendu spracovávame klientom mesačne vždy k dohodnutému termínu a v súlade s aktuálne platnou legislatívou a GDPR ustanoveniami

Controlling

ACCURATIO, s.r.o spracováva klientom účtovníctvo, dane a všetky príslušné daňové priznania v zmysle platnej legislatívy

IT Projektový manažment

ACCURATIO, s.r.o. poskytuje služby svojim klientom pri výbere a dodávke vhodného informačného systému

Predaj a kúpa spoločností

ACCURATIO, s.r.o. poskytuje klientom servis v oblasti predaja a kúpy spoločností a zabezpečenia financovania takýchto transakcií

O našej spoločnosti

Spoločnosť ACCURATIO, s.r.o. poskytuje vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva pre živnostníkov, malé, stredné aj veľké spoločnosti. Zastupujeme úspešne klientov pri obhajobe počas daňových kontrol. V spolupráci so skúseným daňovým poradcom a partnerskými právnymi kanceláriami poskytujeme riešenia pri transférovom oceňovaní medzi spriaznenými subjektami a nastavenie komplikovaných obchodno-daňových štruktúr.