Mzdy a personálnu agendu spracovávame klientom mesačne vždy k dohodnutému termínu a v súlade s aktuálne platnou legislatívou a GDPR ustanoveniami.  Služby poskytujeme  živnostníkom, malým aj veľkým spoločnostiam. Zastupujeme klientov v styku s inštitúciami sociálneho a zdravotného poistenia, daňovým úradom a komunikujeme elektronicky.

 

Spracovanie mzdovej a personálnej agendy zahrňuje:

  • Evidencia, prihlasovanie a odhlasovanie zamestnávateľa v sociálnej a zdravotných poisťovniach, na daňovom úrade
  • Evidencia, prihlasovanie a odhlasovanie zamestnancov
  • Príprava  pracovných zmlúv a dohôd  pre zamestnancov
  • Spracovanie mesačných miezd, elektronické výplatné pásky , príkaz na úhradu miezd v banke
  • Podávanie mesačných výkazov do poisťovní
  • Prehľady a hlásenia na daňový úrad
  • Ročné zúčtovanie miezd
  • Spracovanie agendy zamestnanca pri ukončení pracovného pomeru
  • Elektronická aj fyzická archivácia agendy a dokumentov.

 

Nechajte si vypracovať nezáväznú cenovú ponuku. Pošlite nám mail so svojimi kontaktnými údajmi na adresu accuratio@accuratio.sk a obratom Vám pošleme cenovú ponuku na mieru.