ACCURATIO, s.r.o.  poskytuje  klientom servis v oblasti predaja a kúpy spoločností a zabezpečenia financovania takýchto transakcií.

Tím skúsených špecialistov na oceňovanie podnikov a analytikov poskytuje pri transakcii kompletný servis. Od vypracovania modelu na ocenenie podniku ako celku alebo jeho aktív, cez zabezpečenie účtovného, daňového a právneho due dilligence, rokovania o transakčnej dokumentácii, zabezpečenie financovania transakcie  v banke alebo z alternatívnych zdrojov, až po vyrokovanie  closing a post closing podmienok.

ACCURATIO, s.r.o. spolupracuje so skúsenými  daňovými poradcami a právnymi kanceláriami s cieľom zabezpečiť klientovi čo najlepšiu cenu a podmienky obchodu. Zabezpečíme celú transakciu alebo jej určité fázy podľa Vášho želania. Vždy ide o štruktúru šitú na mieru.

Poradenské služby pri kúpe a predaji poskytujeme živnostníkom, malým aj veľkým spoločnostiam v rôznych štádiách ich vývoja.

Referencie vzhľadom na obchodné tajomstvo a prísne ustanovenia zmlúv o mlčanlivosti verejne neposkytujeme. Sektorovo sme pôsobili pri kúpno-predajných transakciách v bankovom, farmaceutickom, teplárenskom, strojárskom, potravinárskom a poľnohospodárskom sektore.

V prípade záujmu nás kontaktujte na accuratio@accuratio.sk.